Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Vechile îndatoriri masonice (Landmark-urile)

 Albert Mackey

1. Existenţa modurilor de recunoaştere;
2. Diviziunea Masoneriei Simbolice în trei grade;
3. Legenda gradului trei;
4. Conducerea colegială de către un Mare Consiliu;
5.-8. Prerogativele Marelui Maestru: să conducă adunările, să acorde dispense, să deschidă şi să conducă Ţinute ale Lojilor, în mod excepţional, să consacre masoni „la vedere şi sub sabie” la propunerea unei Loji regulare;
9. Obligaţia masonilor de a se reuni regular într-un Templu consacrat;
10. Conducerea Lojii va fi asigurată de Camera de mijloc, Venerabilul şi cei doi Supraveghetori exercitând conducerea operativă a lucrărilor;
11. Obligaţia Lojii de a lucra acoperit;
12.-14. Drepturile masonilor: de a fi reprezentaţi potrivit mandatului formulat de Camera de mijloc în toate adunările generale (altele decât cele ale propriei Loji), de a face apel la Marea Lojă, faţă de o decizie luată de Loja sa, dreptul de a vizita alte Loji;
15. Obligaţia de a verifica calitatea masonică a unui vizitator;
16. Decizia Camerei de mijloc este suverană; Loja nu poate interveni în problemele interne ale altei Loji şi nici nu poate acorda grade Fraţilor care sunt membri în alte Loji;
17. Fraţii trebuie să se supună deciziei Camerei de mijloc;
18. Candidatul la initiere va fi un om liber, de bune moravuri, nemutilat şi de vârstă matură;
19. Credinţa în Divinitate, denumită generic Marele Arhitect al Universului;
20. Credinţa într-o existenţă viitoare;
21. Prezenţa Cărţii Legii Sacre în fiecare Lojă;
22. Egalitatea între toți masonii;
23. Secretul;
24. Existenţa simbolismului, în primul rând al celui pornit de la Templul lui Solomon;
25. „Supremul Landmark” este că aceste Landmark-uri nu pot fi niciodată modificate.