Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Declarație de principii

Marea Lojă Regulară Europa Unită este o federaţie de loji autonome, suverane și independente ce recunoaşte şi aplică necondiţionat principiile de regularitate proclamate de Marea Lojă Unită a Angliei (U.˙.G.˙.L.˙.E.˙.) în 1929.


Marea Lojă Regulară Europa Unită nu se rezumă la a fi o simplă organizație, ci tinde să devină o Frăție tradiţională şi efectivă având menirea edificării Templului ideal al umanităţii, “azil de pace şi de fericire nu numai pentru francmasoni, ci şi pentru ceilalţi semeni, sub egida Marelui Arhitect al Universului” (Constituția lui Anderson,1723).

Landmark-urile şi ritualurile tradiţionale sunt recunoscute şi aplicate întocmai în cadrul tuturor lojilor care alcătuiesc Marea Lojă Regulară Europa Unită, garantul acestei stări de fapt fiind Marele Consiliu al acesteia.

Menirea de a fi a Marii Loji Regulare Europa Unită rezidă în restaurarea Tradiţiei masonice, vechea noastră rânduială bazată pe credinţa în Dumnezeu, nemurirea sufletului şi întrajutorarea aproapelui. Tradiția masonică, aşa cum rezultă aceasta din ritual şi simbolistică, constituie principalul izvor de drept masonic.