Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Asociația MLREU

Convoacă Adunarea Generala a membrilor în data de 10 martie 2024 orele 16.30 la București str Doamna Ghica nr .3-5 et 1,sector 2 , cu ordinea de zi : 1 Cooptare de membri ,
2 Actualizare act constitutiv / statut
3 Schimbare sediu social
4 Diverse.

Noi credem că Masoneria este un Ordin iniţiatic-sacramental având drept scop transcenderea conştiinţei umane şi, pe un alt palier, elevarea nivelului de claritate a mentalului colectiv, pentru ca astfel să fie posibilă construirea Templului Ideal al Umanităţii. Aspiraţia de a transpune ordinea divină în viaţa mundană călăuzeşte întregul nostru efort.

Dată fiind starea actuală a Ordinului în raport cu preceptele ce decurg din Vechile îndatoriri, ne propunem să acţionăm constant pentru restaurarea şi actualizarea Tradiţiei noastre milenare bazată pe credinţa în Dumnezeu şi nemurirea sufletului uman. Opţiunile noastre fundamentale sunt: Lumina, Unitatea, Armonia, Ordinea, Adevărul, Înţelepciunea şi Iubirea.

Pentru noi, lucrarea lăuntrică – “şlefuirea pietrei” – presupune, pe de o parte, “să săpăm temniţe adânci viciului şi să cultivăm virtutea” iar, pe de altă parte, să întărim spiritul de companionaj, întrajutorare şi toleranţă.

Astfel instruit în cadrul atelierului, aspirantul întru desăvârşire poate fi învestit să participe la lucrarea din afară pe care generic o denumim construirea Templului ideal al umanităţii. Fără parcurgerea în ascultare şi cu asiduitate a lucrării lăuntrice, lucrarea din afară nu are sorţi de izbândă.